Sertifikalar

1. Girişimci Geliştirme Programı

Girişimci Geliştirme Programının amacı girişimciliğe adım atmış/bir süredir faaliyette bulunan ve büyüme aşamasına gelen girişimcilere büyümeyi nasıl gerçekleştireceği konusunda bilgi birikimi kazandırmaktır.

Eğitim programı kapsamına alınacak konular: İş Modelleri-inovasyon; Strateji ve uluslararasılaşma; Pazarlama ve Marka Yönetimi; Finans; İnsan Kaynakları Yönetimi ve Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları olarak planlanmıştır.
Eğitim süresi: 5 tam gündür.
Tarih: Eğitimler Kasım ayında düzenlenir.
Seçim: AKBANK’a başvuran girişimciler bir jüri tarafından seçilir.
Maksimum kontenjan 50 kişidir.
Eğitim ve öğlen yemekleri ücretsizdir.

SÜ ile AKBANK işbirliğinde 2003 yılından beri yapılan özel bir eğitim programıdır.

Stratejik Ortak: Akbank
Destekleyen Kuruluşlar: Kagider, Endeavor, Inovent

Geçmiş GGP’ler ve tarihler şunlardır:

 • 20 Temmuz - 11 Ağustos 2003
 • 9 Nisan - 11Mayıs 2005
 • 7 Ağustos -14 Eylül 2005
 • 30 Haziran - 1 Ağustos 2007
 • 07 Ağustos - 15 Ağustos 2010
 • 24-28 Eylül 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 14-18 Kasım 2016
 
Detaylar: akbank.com/ggp

 

2. Sosyal-Girişimci Geliştirme Programı

Sosyal Girişimci Geliştirme Programının amacı sosyal girişimci olarak vakıf, dernek, kooperatif veya şirket kurmuş ve büyüme aşamasında sorunlar yaşayan girişimcilere kurumsallaşmaları konusunda bilgi birikimi sağlayarak büyümelerine katkı vermektir.

Eğitim programı kapsamına alınacak konular: Müzakere ve karar verme; Muhasebe ve finans; Medya Yönetimi; Hukuk; Sürdürülebilir kalkınma ve sosyal girişimcilerin etkisi, Etkin takım kurulumu ve liderliği; Organizasyon değişiminin yönetimi; İş Modeli İnovasyonu; Strateji ve büyüme; ve Mentörlük Paneli & İşbirliği, olarak planlanmıştır.

Eğitim süresi: 5 tam gündür.
Eğitimler Eylül ayında düzenlenir.
Üniversiteye başvuran sosyal girişimciler özel bir jüri tarafından seçilir.
Maksimum kontenjan 20 kişidir.
Eğitim ve öğlen yemekleri ücretsizdir.
Eğitimi başarıyla tamamlayan en başarılı sosyal girişimci INSEAD tarafından düzenlenen Uluslar arası Sosyal Girişimcilik Konferansına “Sabancı Vakfı” bursuyla katılma hakkı kazanır.

Stratejik Ortak: Akbank, Sabancı Vakfı
Destekleyen Kuruluşlar: TÜSEV, Ashoka

SERTİFİKALARIN EĞİTİM KADROSU

 • Akademisyenler ve deneyimli eğitmenler
 • İş dünyasından uzmanlar

EĞİTİM YERİ

Sabancı Üniversitesi Karaköy Kampüsü
Adres: Minerva Palas, Bankalar Caddesi No:2, Karaköy/İstanbul-Türkiye

BAŞVURU
akbank.com/ggp