Seminer Sergisi

Girişimci öğrencilerinin kariyer etkinliklerine başlamadan önce seminerler, konferanslar ve atölye türü faaliyetlerle takım ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak tasarlanmıştır.

Konular: Hukuk, Tasarım, Girişimcilik, Teknoloji/inovasyon

Düzenleyenler: YBF, FASS, FENS