Sosyal Yatırım Programı

Türkiye'de ve dünyada büyüyen sosyal etki topluluğuna katılın!

Sosyal değişikliklere katkı sağlamak isteyen, kar amacı güden ya da gütmeyen yenilikçi bir girişimci misiniz (ya da olmak ister misiniz)? Organizasyonunuzu  daha ileri düzeye taşıyacak uygun finansmanı, yatırımı veya desteği mi arıyorsunuz?  Topluma olan etkinizi daha verimli hale getirmenin yollarını arayan bir hayırsever veya KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) uzmanı mısınız? Yatırımlarınızı ve iş stratejilerinizi değerlerinize daha uygun olan daha eşitlikçi ve sürdürülebilir bir şekilde düzenlemek için yollar arayan bir melek yatırımcı, servet sahibi veya sorumlu bir yönetici misiniz? Veya sadece sosyal yatırımı merak eden, kariyerini bu yönde geliştirmeyi planlayan veya Türkiye’de ve uluslararası alanda büyüyen sosyal etki ekosisteminde etkin bir rol almak isteyen biri misiniz?

Sabancı Üniversitesi, JP Morgan Chase Foundation’ın desteğiyle Sosyal Yatırım Programı (SYP) ‘nı başlattı. Hem girişimcileri hem de sosyal yatırımcıları hedefleyen programın amaçları şunlar:

İLHAM 

VERMEK

Yeni toplumsal değişim eylem fikirleri canlandırmak

KABİLİYET
GELİŞTİRMEK

Fikirlerini başarılı bir şekilde gerçeğe dönüştürmek için

katılımcıları gerekli beceri ve bilgiyle donatmak

TOPLULUK

OLUŞTURMAK

Türkiye'de çeşitli çevrelerden ve güçlü bir sosyal yatırım

ekosistemi inşa etmek ve SYP katılımcılarını, mentorlarını

ve işbirlikçilerini küresel sosyal yatırım topluluğuyla bağlamak

ETKİ 

SERMAYESİ

ÇEKMEK

Türkiye'de sosyal etki yatırımlarını harekete geçirecek

olan başarılı sosyal yatırım araçları ve programlarını

tasarlamak için sosyal yatırım öncülerini teşvik etmek

 

Programın websitesi: syp.sabanciuniv.edu