Projeler

Devam eden PROJELER
Sınır ötesi risk sermayesi: Yatırım yönetimi ve statü faydalarının transferi.
Süre: 2011-15
Destekleyen Kuruluş: AB Marie Curie Programı
Risk sermayesi portföy yönetimi ve girişimcilik başarısı
Süre: 4 yıl, 2010
Destekleyen Kuruluş: SU, North Carolina Üniversitesi ve Purdue Üniversitesi
İlaç endüstrisinde ağlar ve öğrenme
Süre: 3 yıl, 2010
Destekleyen Kuruluş: SU ve North Carolina Üniversitesi
Türk Araştırma İşbirlik Ağları ve Bilimsel Çıktı
Süre: 2 yıl, 2011-3
Destekleyen Kuruluş: SU
Ağlar ve Girişimcilerin Kalitesi
Destekleyen Kuruluş: SU
Tamamlanan PROJELER (< 2013)
Türkiye’nin Gizli Liderleri
Süre: 1 yıl, 2010-11
Destekleyen Kuruluş: CEEMAN (Central and East European Management Development Association – Orta ve Doğu Avrupa Yönetim Geliştirme Derneği)
Yöneticiler için İnovasyon Araç Kutusu
Süre: 1 yıl, 2009-10
Destekleyen Kuruluş: REF (Rekabet Forumu)
Uluslararası Düzeyi yakalamak için biyoteknoloji yol haritası
Süre: 2 yıl, 2009-11
Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK
İnovasyon Liginde İstanbul
Süre: 1 yıl, 2009-10
Destekleyen Kuruluş: REF
Uzay ve Uçuş Teknolojileri Yol Haritası
Süre: 1 yıl, 2008-9
Destekleyen Kuruluş: REF
İmalat Sanayilerinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları
Süre: 1 yıl, 2008-9
Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK ve REF
Bölgesel İnovasyon Merkezleri
Süre: 1 yıl, 2008
Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK ve REF
Nanoteknoloji ve Türkiye
Süre: 1 yıl, 2008
Destekleyen Kuruluş: TÜSİAD, Hexagon, REF
Türkiye’deki Teknoloji Yönetimi Sistemi
Süre: 3 yıl, 2006-9
Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK
Örgüt Kültürü ve Firma içi girişimcilik ilişkisinde girişimci yönelimin aracı rolü
Süre: 1 yıl (2006-7)
Destekleyen Kuruluş: TÜBITAK
Türkiye’deki biyoteknoloji bazlı şirketler için stratejiler
Süre: 1 yıl, 2005
Destekleyen Kuruluş: TÜSİAD, REF
Türkiye’deki ulusal inovasyon sistemleri
Süre: 1 yıl, 2003
Destekleyen Kuruluş: TÜSİAD, REF
İnovasyon Finansmanı
Süre: 1 yıl, 2002
Destekleyen Kuruluş: Sabanci University
Türkiye’de Girişimcilik
Süre: 1 yıl, 2001
Destekleyen Kuruluş: TÜSİAD, REF
Çevreye duyarlı teknolojilerdeki yükselişin değerlendirilmesi
Süre: 1 yıl, 2001
Destekleyen Kuruluş: UNIDO
Türkiye’de Biyoteknoloji
Süre: 1 yıl, 2001
Destekleyen Kuruluş: TÜSİAD, REF