Paydaşlar

PAYDAŞ 1) Sabancı Üniversitesi

1994 yılında kurulma hazırlıkları başlayan ve 1999 yılından beri eğitim veren Sabancı Üniversitesinin misyonu

her alanda ve uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek; Bilim ve teknolojik gelişmelere ve üretilen bilgilerin topluma yayılmasına küresel boyutta katkıda bulunmaktır.

Sabancı Vakfı tarafından kurulan ve ilk günden beri girişimci olmayı sürdüren üniversitenin en temel farklılıkları şunlardır:
Disiplinlerarası Yaklaşım: Akademik “Bölüm” Yok!
İlk 2 yıl çeşitli konularda temel eğitim veren ortak “Üniversite Dersleri” alarak
doğru alanı seçme bilinci edinerek ve etkin danışmanlık sisteminden yararlanarak
Öğrenciye, Okurken mesleki alanını belirleme olanağı verilmektedir.

Uzmanlaşma: Üniversitede Sanat ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri ve Mühendislik ve Temel Bilimler Fakültesi olmak üzere üç fakülte vardır ve her konudan ziyade uzmanlık geliştirilen konularda araştırmalar ve eğitimler sürüdürülmektedir.

Üniversite hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...

PAYDAŞ 2) Stratejik Ortaklar

Ön-kuluçka stratejik ortağımız:
TTNET
GGP ve SGGP stratejik ortağımız: AKBANK
SGGP stratejik ortağımız: Sabancı Vakfı

PAYDAŞ 3) Destekleyen Kuruluşlar

Ön-kuluçka programında destekçilerimiz:

Baltaş
Ernst & Young
+90
Hürriyet
Koleksiyon

S-GGP Programında destekçilerimiz:

ASHOKA
Sabancı Vakfı
TÜSEV

GGP Program destekçilerimiz:

Akbank
Endeavor
Inovent
KAGİDER

PAYDAŞ 4) İşbirlikleri

Uluslararası:

MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program ortağı (2012-2013)
MIT Martin Trust Entrepreneurship Center tarafından düzenlenen GFSA programı ortağı (2013-)
Global Entrepreneurship Program üniversite üyeliği (2012-)
Global Girişimcilik Haftası üyesi (2009-)
European Institute for Technology and Innovation Management (2008-)
Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities (2009-)
Turkish Women's International Network (2012-)

Ulusal:
ISO-KATEK (İstanbul Sanayi Odası – Kalite ve Teknoloji Komitesi)
ISO- İstanbul Sanayi Odası, İnovasyon Ödülü Komitesi
REF-SEDEFED, En Rekabetçi Şirket Ödülü Komitesi
TUSİAD, Girişimcilik Çalışma Grubu
Endeavor, Danışma Kurulu
KAGİDER, Danışma Kurulu
TV programı “Geleceği Görenler”, CNBC-e Danışma Kurulu