Kurulun SU Birimleri

Kurul üç fakültenin ortaklığıdır:

Yönetim Bilimleri Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Mühendislik ve Temel Bilimler Fakültesi

SÜ Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Ekosisteminin Yapıtaşları

1. Inovent

Türkiye’deki ilk teknoloji ticarileştirme ofisi olan Inovent, tamamen Sabancı Üniversitesi’ne aittir ve 2006 yılında kurulmuştur. 20ye yakın şirketin (bazıları öğrenciler tarafından) kurulmasına yardımcı olmuştur ve 4 şirketten halihazırda çıkış gerçekleştirmiştir. Ayrıca çekirdek yatırım fonu da kurulmuştur.

2. Teknopark

2003 yılında kurulmuştur ve kuruluşundan bugüne kadar 53 firmaya evsahipliği yapmaktadır. Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İsrailli Tefen firması ve Sabancı Üniversitesinin ortak kuruluşudur.

3. TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (“REF”)

Bu araştırma birimi 2003 yılında rekabetçilik, inovasyon ve teknoloji yönetimi ve kıyaslama (benchmarking) üzerine araştırma yaparak ve araştırmaları destekleyerek Türk özel sektörünün uluslararası piyasalardaki rekabetçiliğini arttırmak hedefiyle kurulmuştur.

2006-2012 yıllarında Ulusal İnovasyon Girişiminin ev sahipliğini yapmıştır. UİG, yönetici ve kurumlarının ve şirketlerinin liderleri olan yaklaşık 130 kişiden oluşur. Farkındalığı arttırmak için düzenlenen etkinliklere ek olarak, UİG Türkiye’deki ilk “İnovasyon Çerçeve Raporu” nu basmıştır.

4. Kurumsal Yönetim Forumu

Forum 2003 yılında TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi’nin ortak girişimi olarak, kurumsal yönetimin önemi hakkında farkındalık yaratmak üzer kurulmuştur. 2005 yılında, bizim için Türkiye’de bu reform çabalarına en iyi katkının, çabalarımızı bilimsel araştırma ile bilgi yaratmaya odaklamak olduğu yönünde karar alındı. Kurumsal Yönetim Forum’u bugün çalışmalarına Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi çatısı altında disiplinler arası bir akademik girişim olarak sürdürmektedir.

5. Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul (AİA)

Sabancı Üniversitesi Avrupa çapında faaliyet gösteren bir teknoloji transfer merkezi olan EEN-İstanbul’un üyesidir. AİA, KOBİ’lere destek amacıyla İstanbul Büyükşehir ve Trakya Bölgesi’nde çeşitli hizmetler sağlamaktadır:

(1) Soru – cevap Hizmeti: Konsorsiyum KOBİ’lere AB politikalar, Türkiye’nin üyelik süreci ve buna bağlı yerel mevzuat ve iş çevresindeki değişiklere yönelik soru – cevap hizmeti sağlamaktadır. KOBİ’lere ayrıca uluslararasılaşma çabalarında da yardımcı olunmaktadır.

(2) Farkındalığı arttırma etkinlikleri ve seminerleri: KOBİ’lerin karşılaştıkları problemlerle alakalı olarak çeşitli konularda pek çok eğitim seminerleri, paneller ve çalıştaylar düzenler. Seminerlerin odak noktası KOBİ çalışanlarına uluslarasılaşma vasıflarını kazandırmak olduğu kadar AB politikaları ve Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin iş dünyasına etkileridir.

(3) Birinci el piyasa bilgisi ve firma iletişim verileri. AİA, İstanbul Ticaret Odası –Türkiye’nin en önemli ticaret odası- içinde kurulan yerel bir örgüt olduğundan talep eden yabancılara birinci el yerel bilgi sağlayabilir. Bunu yaparken de AİA’nın bütün kaynaklarından etkin şekilde faydalanarak Avrupa’daki diğer bölgelerle ilgili olarak piyasa bilgisi toplamak suretiyle yerel kuruluşlara fayda sağlar.

(4) İş İşbirliği Veri bankası: AİA’nın bir parçası olan AİA İstanbul’un, Avrupa Komisyonu tarafından işbirliğini ve ticareti arttırmak için oluşturduğu ve iş işbirliği teklif ve taleplerinin yer aldığı İş İşbirliği Veri Bankası’na (Business Cooperation Database) erişimi bulunmaktadır. Çoğunlukla Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden 600 örgüt tarafından sürekli kullanılan veri tabanı, 3000’den fazla firma profili barındırmaktadır. Bu profillerde arama yapılabilir ve profillere erişim imkanı mevcuttur. Bu sayede, konsorsiyum değişik alanlarda işbirliği arayan Türk firmalarının veri tabanına da sahiptir. Bu işbirlikleri ticari, mali veya teknik işbirliklerini içermektedir.

(5) B2B Etkinlikleri: Yerel girişimciler konsorsiyum tarafından düzenlenen B2B etkinliklerinde, ziyarete gelen delegasyonlarla ve yabancı firma temsilcileri ile bir araya getirilirler.

6. Genç Girişimciler Klubü

Genç Girişimciler Kulübü, girişimci ruhuna sahip Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu üniversitenin en köklü kulüplerinden birisidir. Güncel gelişmeleri takip eden her bölümden öğrencinin düşüncelerini dile getirebileceği ve kendini geliştirebileceği bir kulüptür. Amacı güncel olayları girişimci bir perspektifle üniversitemize taşımak ve iş dünyası ile öğrencilerin bağlarını kuvvetlendirmektir. Bunu, Türkiye’nin önde gelen isimlerini çeşitli konferanslar, paneller, söyleşiler, kurslar düzenleyerek gerçekleştirmektedir.

7. Toplumsal Duyarlılık Projeleri

Bireylerin yaşadıkları topluma ve paylaştıkları dünyaya karşı bir sorumluluğu olduğuna inanan, kişilerin kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan, güvenlik konseptinin devlet değil insan odaklı olması gerektiğine inanan, katılımcı ve demokratik değerlerin içselleştirilmesi için uğraşan, yoksulluk-gelir dağılımı, yiyecek güvenliği, sağlık, eğitim, bilgiye erişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, çevre arasında temel bir bağın olduğunun farkında olan, bütün bu meselelerin bir bütünlük içinde ve katılımcı-demokratik bir şekilde ele alınması gerektiğine inanan, ancak bu farkındalığın insanın 'onurlu' bir şekilde varlığını sürdürmesini sağlayabileceğini bilen, ve bu doğrultuda çocukların gelişimi, insan hakları, çevre, tüketici sorumluluğu, kadın hakları, engelliler gibi geniş bir yelpazede projeler gerçekleştiren, toplumsal sorumluluk için aktif öğrenim programıdır.

8. Özgür Proje

Toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik sorunların tartışma ve çözüm önerilerinde, dogma, önyargı, akademi, kalıplaşmış uygulama, örf gibi kısıtların etkisi altında bilgiyi arıyor ya da çalışıyoruz.
Bu kısıtların farkında mıyız? Faydalı ve zararlı etkilerini ortaya koyup çözümler geliştirebilir miyiz? ÖZGÜR PROJE yarışması, öğrencilerin bu sorulara cevap aramalarını özendirmek ve farklı yaklaşımları araştırıp uygulayabilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Öğrenciler proje konusunu belirlemekte tamamen özgürdür: kampüs içi sorunlara, bölgesel, ulusal hatta küresel kapsamlı konulara odaklanabilecekleri gibi, örneğin, yukarıdaki amaçlara uygun fon yaratmak, sosyal farkındalık oluşturmak, bilimsel/eleştirel araştırma yapmak, ağ grupları kurmak ve harekete geçirmek, yoksulluk ve toplumsal gelişim düzeyini iyileştirici çalışmalar yapmak gibi değişik emek, takım ve beyin gücü gerektirecek her türlü girişimi proje konusu olarak düşünebilirler.

9. SUNUM

2011 yılında faaliyete geçen SUNUM, Sabancı Vakfı ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kurulmuş nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren bir mükemmelliyet merkezidir. 40 öğretim üyesi ve 40 doktora sonrası araştırmacı disiplinler arası anlayışla yüzlerce proje yürütmektedir.