Kimiz

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu

AMAÇ

İnovasyona dayalı fikirlerini hayata geçirmeye çalışan girişimcilerin ihtiyaç duydukları destekleri sağlayan, bu alanda hem araştırma hem eğitim faaliyetleri ile Türkiye’nin lider üniversitesi olan Sabancı Üniversitesi'ni destekler.

TARİHÇE

SÜ Girişimcilik Kurulu üniversitenin kurulduğu günden beri yürütülmekte olan faaliyetlerin toplandığı bir “şemsiye” yapı olarak faaliyete 2013’de başladı ama

1999’dan beri yaptıklarımız sonucunda
2012 yılında ilk defa verilen Yılın En Girişimci ve Yenilikçi Üniversitesi Ödülü’nü kazandık.
2013 ve 2014 yıllarında Türkiye'nin En "Girişimci ve Yenilikçi" vakıf üniversitesi seçildik.
2015 ve 2016 yılında tekrar "Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi Üniversitesi" olduk.

YENİLİKLER yapmaya devam ediyoruz...

ORGANİZASYON

Girişimcilik Kurulu Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğünün bir birimidir.

Araştırma ve Lisanüstü Politikalar Direktörlüğü (ALP) Sabancı Üniversitesi’nin araştırmada stratejik hedeflerin oluşturulmasına ve üretilen politikaların uygulanmasına destek verir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sosyal ve ekonomik yararlara dönüştürmek amacı ile araştırma etkinliklerini ve yenilikçilik girişimlerini destekler.

Üst Kurul:

Rektör,
YBF Dekanı, 
FASS Dekanı, 
MDBF Dekanı, 
ALP Direktörü,
Girişimcilik Kurulu Direktörü

İcra kurulu:

Dr. Cengiz Kaya, ALP Direktörü
Prof. Dilek Çetindamar, Girişimcilik Kurulu

Ziya Boyacıgiller, Entrepreneur-in-Residence
Ziya Hocamız'ı unutmayacağız...
//ziyaboyacigiller.com

Danışma Kurulu:

Kutlu Kazancı
Volkan Özgüz
Yusuf Menceloğlu 

Projeler Sorumlusu:

Naci Kahraman (İletişim: nkahraman@sabanciuniv.edu)