İlklerimiz

İLKLER TARİHÇEMİZ

1999 SÜ eğitime başladı ve YBF'nde “Girişimcilik” dersleri verilmeye başlandı.
2000 İlk defa bilişim kongresi organizasyonu içinde girişimcilik ve risk sermaye seminerleri ve elevator pitch sunuş etkinliği düzenlendi.
2001 “Türkiye’de Girişimcilik” isimli girişimcilik alanındaki ilk kapsamlı akademik çalışma kitap olarak basıldı.
2002 Türkiye’de ilk defa MBA öğrencileri ödev olarak şirket kurdular.
2002 Türkiye’nin ilk teknoloji transfer ofisi olan “ALP direktörlüğü” kuruldu.
2002 Türkiye’nin tek ve ilk özel organize sanayi bölgesi olan GOSB içinde GOSB-Teknopark’ın kurucu ortaklarından olduk.
2003 Girişimci Geliştirme Programı ile girişimci eğitimleri başladı. (//ggp.sabanciuniv.edu)
2004 Global Compact çerçevesinde yapılan ilk uluslar arası akademik konferansa ev sahipliği yaptık, sonra da üniversite olarak Global Compact üyesi olduk.
2005 Öğrencilerimiz Türkiye’nin ilklerinden olan Genç Girişimciler Klubünü kurdu.
2006 İnovent isimli Türkiye’nin ilk teknoloji transferi firmasını kurduk.
2006 Türkiye’nin ilk ve tek Ulusal İnovasyon Girişimi’ni kurduk.
2007 Geliştirilmesine katkı verdiğimiz Principles of Responsible Management-PRME’i ilk imzalayan Türkiyedeki üniversite olduk.
2009 Girişimcilik konusundaki ilk doktora öğrencimizi mezun ettik.
2009 AIA ile Avrupa Teknoloji Transferi Merkezi faaliyetlerini Marmara Bölgesi’ne getirilmesi hizmetine başladık.
2009 Uluslararası Girişimcilik Forumu toplantısına ev sahipliği yaptık.
2010 Türkiye’nin ilk Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansına ev sahipliği yaptık.
2011 İlk Uluslararası Teknoloji Yönetimi Yaz Okulu’nu gerçekleştirdik.
2012 Global Entrepreneurship Program’ın Türkiye’deki ilk üniversite üyesi olduk.
2013 Türkiye'deki ilk Girişimcilik Yandal Programını hayata geçirdik.