İlkler Tarihçemiz

 • 1999 SÜ eğitime başladı ve YBF'nde “Girişimcilik” dersleri verilmeye başlandı.
 • 2000 İlk defa bilişim kongresi organizasyonu içinde girişimcilik ve risk sermaye seminerleri ve elevator pitch sunuş etkinliği düzenlendi.
 • 2001 “Türkiye’de Girişimcilik” isimli girişimcilik alanındaki ilk kapsamlı akademik çalışma kitap olarak basıldı.
 • 2002 Türkiye’de ilk defa MBA öğrencileri ödev olarak şirket kurdular.
 • 2002 Türkiye’nin ilk teknoloji transfer ofisi olan “ALP direktörlüğü” kuruldu.
 • 2002 Türkiye’nin tek ve ilk özel organize sanayi bölgesi olan GOSB içinde GOSB-Teknopark’ın kurucu ortaklarından olduk.
 • 2003 Girişimci Geliştirme Programı ile girişimci eğitimleri başladı. (http://ggp.sabanciuniv.edu)
 • 2004 Global Compact çerçevesinde yapılan ilk uluslar arası akademik konferansa ev sahipliği yaptık, sonra da üniversite olarak Global Compact üyesi olduk.
 • 2005 Öğrencilerimiz Türkiye’nin ilklerinden olan Genç Girişimciler Klubünü kurdu.
 • 2006 İnovent isimli Türkiye’nin ilk teknoloji transferi firmasını kurduk.
 • 2006 Türkiye’nin ilk ve tek Ulusal İnovasyon Girişimi’ni kurduk.
 • 2007 Geliştirilmesine katkı verdiğimiz Principles of Responsible Management-PRME’i ilk imzalayan Türkiyedeki üniversite olduk.
 • 2009 Girişimcilik konusundaki ilk doktora öğrencimizi mezun ettik.
 • 2009 AIA ile Avrupa Teknoloji Transferi Merkezi faaliyetlerini Marmara Bölgesi’ne getirilmesi hizmetine başladık.
 • 2009 Uluslararası Girişimcilik Forumu toplantısına ev sahipliği yaptık.
 • 2010 Türkiye’nin ilk Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansına ev sahipliği yaptık.
 • 2011 İlk Uluslararası Teknoloji Yönetimi Yaz Okulu’nu gerçekleştirdik.
 • 2012 Global Entrepreneurship Program’ın Türkiye’deki ilk üniversite üyesi olduk.
 • 2013 Türkiye'deki ilk Girişimcilik Yandal Programını hayata geçirdik.